Image

Zabytkowy Zamek Krzyżacki, obecnie Hotel St. Bruno

Na przestrzeni tych kilkuset lat, budowla zmieniała swój wygląd i przeznaczenie. Pierwotnie wzniesiona przez Krzyżaków obronna twierdza pełniła funkcje renesansowej myśliwskiej rezydencji książąt, po 1850 roku - siedziby dowództwa Twierdzy Boyen. Obecnie hotel to połączenie zabytkowego miejsca z nowoczesnością projektowania, zawiera także elementy zabytkowej konstrukcji zamku i dawne fundamenty. Cieszy się ogromnym, niesłabnącym zainteresowaniem turystów.