Image

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN

Na przestrzeni lat w Lublinie rozwijała się żydowska kultura, religia, kuchnia, język hebrajski i jidysz oraz nauka. Wystawa pokazuje zarówno ważne obiekty, jak i życie codzienne przedwojennego miasta. Śladów nieistniejącego już miasta możesz poszukać, wyruszając na spacer Szlakiem Pamięci Żydów Lubelskich. Warto odwiedzić Jesziwas Chachmej Lublin z Synagogą. Na Podwalu znajdziesz Latarnię Pamięci, która nigdy nie gaśnie. Upamiętnia ona tragicznie zmarłych żydowskich mieszkańców Lublina.