Centrum Inspiracji Turystycznej

ul. Jezuicka 1/3, Lublin
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Centrum Inspiracji Turystycznej


  • Akceptuje zwierzęta

Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl

Opis


Regulamin i warunki

Regulamin rabatów i świadczeń udzielanych przez Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie (LOT Metropolia Lublin) w ramach Pakietu Lubelskiego systemu TripPass      
1. Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie, prowadzone przez LOT Metropolia Lublin, wprowadza do Pakietu Lubelskiego systemu TripPass następujące rabaty i świadczenia:          
a) rabat w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) podstawowej ceny brutto towarów oferowanych w sprzedaży;
b) darmowy upominek w postaci jednej przypinki za każde pełne 100 zł wydane na zakup produktów oferowanych w sprzedaży, udokumentowane pojedynczym dowodem zakupu (paragon lub faktura).      
2. Warunkiem skorzystania z rabatów i świadczeń jest:
a) w zakresie rabatu opisanego w ust. 1. lit. a – okazanie przez klienta sprzedawcy karty TripPass do weryfikacji aktywnego Pakietu Lubelskiego oraz pozytywna weryfikacja aktywnego Pakietu Lubelskiego przez sprzedawcę;
b) w zakresie świadczenia opisanego w ust. 1. lit. b:
i. dokonanie zakupu w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie na kwotę 100 zł lub jej wielokrotność,
ii. okazanie przez klienta sprzedawcy karty TripPass do weryfikacji aktywnego Pakietu Lubelskiego,
iii. pozytywna weryfikacja aktywnego Pakietu Lubelskiego przez sprzedawcę,
iv. okazanie przez klienta sprzedawcy dowodu zakupu za dokonane zakupy określone w pkt. i – po okazaniu dowodu zakupu sprzedawca wyda klientowi tyle przypinek, ile pełnych wielokrotności 100 zł w kwocie brutto widnieje na paragonie.
3. W zakresie świadczenia opisanego w ust. 1. lit. b nie jest dopuszczalne sumowanie kwot z więcej niż jednego dowodu zakupu.
4. Rabaty i świadczenia w zakresie Pakietu Lubelskiego systemu TripPass łączą się.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1 lit. b jest kwotą brutto po udzieleniu rabatu, o którym mowa w ust. 1 lit. a.
6. Rabaty i świadczenia w zakresie Pakietu Lubelskiego systemu TripPass nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie.    
7. Wszystkie pozostałe zasady korzystania z systemu TripPass i Pakietu Lubelskiego określa Regulamin systemu TripPass umieszczony na stronie www.trippass.pl