Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Muzeum Wsi Opolskiej


  • Akceptuje zwierzęta
  • Dostosowany
  • Parking dla gości

Nawiguj z Google

Nawiguj z jakdojade.pl


Opis

Muzeum powołano do życia w roku 1961, natomiast dla zwiedzających zostało udostępnione we wrześniu 1970 roku. Do chwili obecnej na terenie Muzeum zostało odbudowanych i zrekonstruowanych 55 obiektów drewnianych, do których zaliczane są zarówno budynki mieszkalne i gospodarcze jak również  zabytki  techniki wiejskiej. Zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego obiekty przeniesione do Muzeum sytuowane są w układzie geograficznym nawiązującym do  5 subregionów  kulturowych Śląska Opolskiego natomiast pod względem chronologicznym dominują zabytki architektury ludowej z XVIII i  XIX wieku. Równolegle z pracami  konserwatorskimi stworzona została w Muzeum od podstaw kolekcja muzealiów z zakresu kultury materialnej, która obejmuje przedmioty  zabytkowe charakterystyczne dla gospodarki rolnej, hodowlanej, rzemiosła i  życia codziennego mieszkańców dawnej  wsi opolskiej.  Muzeum Wsi  Opolskiej w Opolu, oprócz prezentacji  zabytków architektury wiejskiej  prowadzi także  badania naukowe dokumentując współczesną twórczość ludową na terenie Śląska Opolskiego oraz podejmuje działania na z rzecz popularyzacji śląskiego  folkloru, współczesnej  twórczości ludowej i jej twórców i jest jedynym muzeum etnograficznym na wolnym powietrzu w województwie opolskim. Ekspozycja muzealna zajmuje obszar 10 ha, znajduje się w odległości 6 km od centrum miasta Opola.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Od wejścia głównego, w holu budynku, znajduje się ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową, toaletę oraz salę konferencyjną;
Przy toalecie znajduje się piktogram. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W holu przy kasie biletowej umieszczono terminal multimedialny – mapę dźwiękową terenów ekspozycyjnych muzeum, z opisem chałup. Osoby chcące skorzystać z mapy prosimy o zwrócenie się do pracownika recepcji w sprawie wskazania miejsca, w którym ulokowano terminal.

Strona internetowa muzeum (forma przekazu zgodna z regułami dostępności – WCAG 2.0);
W wybranych obiektach znajdują się tyflografiki;

Regulamin i warunki

Regulamin zwiedzania dostępny jest na stronie Muzeum: http://muzeumwsiopolskiej.pl/wp-content/uploads/Regulamin-zwiedzania-MWO-2018.pdf