Image

Ratusz Głównego Miasta

W Gdańsku znajdziemy dwa historyczne ratusze – Staromiejski na ulicy Korzennej oraz Ratusz Głównego Miasta na zbiegu ulicy Długiej i Długiego Targu. Wbrew temu, co zdają się sugerować nazwy budynków, starszym – i to o 200 lat – jest Ratusz Głównego Miasta, którego budowę rozpoczęto w XIV w.Początkowo Ratusz był zaledwie dwukondygnacyjnym budynkiem o dość niskiej, drewnianej wieży, jednak w kolejnych wiekach stopniowo go modernizowano i rozbudowywano: w ten sposób powstała m.in. wspaniała ściana kulisowa, którą podziwiać możemy od strony Długiego Targu, a w podwyższonej wieży Ratusza umieszczono 14 dzwonów wybijających nie tylko czas, ale i melodie. Obecnie w wieży znajduje się 37-dzwonowy carillon.