Image

Twierdza Boyen

Najatrakcyjniejszym obiektem w Giżycku jest XIX-wieczna Twierdza Boyen - jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. Twierdza zajmuje ok. 100 ha powierzchni, co czyni ją największym zabytkiem na Mazurach, ma kształt nieregularnej sześcioramiennej gwiazdy i położona jest na terenie tzw. „Wyspy Giżyckiej”. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem turystów i jest miejscem historycznych spacerów. Flagowa impreza twierdzy – Operacja Boyen co roku przyciąga tłumy spragnione wybuchowej inscenizacji historycznej.Twierdza Boyen w Giżycku powstała w latach 1843 – 1855 jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Na początku kwietnia 1843 r. król Fryderyk Wilhelm IV wydał rozkaz rozpoczęcia budowy twierdzy. Opracowany został projekt, który zakładał wybudowanie na planie sześcioboku ziemno–murowanego fortu zaporowego w bezpośrednim pobliżu miasta na tzw. Wyspie Giżyckiej. W roku 1846 postano­wiono uhonorować jednego ze zwolenników i inicjatorów budowy tego obiektu, gene­rała von Boyen, nadając powstającej twierdzy jego miano.